Sněmovní tisk 514
Novela z. na ochranu zvířat proti týrání - EU

Stav projednávání ke dni: 14. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 514/0 dne 17. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 852).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V

Další projednávání možné od 6. 3. 2020.


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
Zemědělský výbor
č. 30 (11. prosince 2019)


Deskriptory EUROVOCu: chov zvířat, implementující opatření státu, ochrana zvířat, správní delikt, zdraví zvířat

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)