Sněmovní tisk 502
Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích - EU

Stav projednávání ke dni: 5. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 502/0 dne 5. 6. 2019.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 6. 2019 (usnesení č. 199). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 16. 6. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: inspekce potravin, potravinářská výroba, potravinová legislativa, zdravotní inspekce

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)