Sněmovní tisk 5
Novela z. o léčivech - EU

Stav projednávání ke dni: 16. prosince 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 11. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 5/0 dne 22. 11. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 11. 2017 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 12. 2017 na 3. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  1. Čtení proběhlo 5. 12. 2017 na 3. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 38).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 7. 12. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 5/1 (přerušuje projednávání).

Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Výbor pro zdravotnictví
č. 3 (15. prosince 2017)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
117Adam Vojtěch12341-17769.docx (20 KB)13. 12. 2017 v 12:44:54
144Adam Vojtěch12368-17791.docx (16 KB)15. 12. 2017 v 07:26:40

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)