Sněmovní tisk 48
Vl.n.z. o distribuci pojištění a zajištění - EU

Stav projednávání ke dni: 17. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 48/0 dne 4. 1. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Juříček, Ph.D. a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 110).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 48/1 (přerušuje projednávání).

Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Rozpočtový výbor
č. 6 (14. března 2018)
č. 6, upravená pozvánka (14. března 2018)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
410Ivana Nevludová12634-18356.docx (24 KB)1. 3. 2018 v 10:54:22


Související tisk: 49 (Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojiš. a zajiš.).

Deskriptory EUROVOCu: distributor, obchodní zprostředkovatel, obchodník, ochrana spotřebitele, pojištění, pojistné právo, pojišťovna

Navržené změny předpisů (13)ISP (příhlásit)