Sněmovní tisk 46
Novela z. o ČNB

Stav projednávání ke dni: 17. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 46/0 dne 4. 1. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Miloslava Vostrá (usnesení č. 103).
  Čtení proběhlo 24. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 103).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 46/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 2. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 2. 2018 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 46/2, který byl rozeslán 28. 2. 2018 v 8:34.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 3. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 46/3 (stanovisko).

Další projednávání možné od 16. 3. 2018 09:34.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 7. schůze (od 27. února 2018).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Rozpočtový výbor
č. 6 (14. března 2018)
č. 6, upravená pozvánka (14. března 2018)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
363Jiří Valenta12587-18295.doc (37 KB)20. 2. 2018 v 13:34:44


Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, emise měny, papírové peníze, peníze

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)