Sněmovní tisk 45
Novela z. - vodní zákon - EU

Stav projednávání ke dni: 22. února 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 45/0 dne 4. 1. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Ing. Karel Tureček a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Zemědělský výbor.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 95).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 1. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 45/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 45/2 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 45/3 (pozměňovací návrhy).

Projednávání tisku navrženo na pořad 7. schůze (od 27. února 2018).Deskriptory EUROVOCu: ekologická daň, ekologická politika Společenství, implementující opatření státu, odpadní voda, ochrana životního prostředí, povrchová voda, úprava vody, využití vody

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)