Sněmovní tisk 446
N.z., kterým se mění někt.zák.v oblasti zakládání obch.spol.

Stav projednávání ke dni: 26. dubna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 3. 2019.
Zástupce navrhovatele: Profant O. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 446/0 dne 2. 4. 2019.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 4. 2019.

Zařazeno na program jednání vlády 29. 4. 2019.Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, obchodní rejstřík, společnost s ručením omezeným, založení společnosti, živnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)