Sněmovní tisk 433
Písemná interpelace S. Blahy na A. Schillerovou ve věci střetu zájmů pověřence zařazeného do útvaru interního auditu

Dokument

Autor: Ing. Stanislav Blaha

Úplný název: Písemná interpelace poslance Stanislava Blahy na ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci střetu zájmů pověřence zařazeného do útvaru interního auditu
Adresát: JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Podáno dne: 29.01.2019
Odesláno adresátovi: 30.01.2019
O zařazení na schůzi požádáno dne: 20.03.2019

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 21. 3. 2019 jako tisk 433/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 18. 4. 2019
    Interpelující nebyl přítomen.Deskriptory EUROVOCu: nařízení (EU), neslučitelnost, osobní údaje, střet zájmů, účetníISP (příhlásit)