Sněmovní tisk 42
Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky

Stav projednávání ke dni: 21. dubna 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Věra Kovářová, Jan Farský, Vít Rakušan, Petr Gazdík, Petr Pávek, Jana Krutáková) předložila sněmovně návrh zákona 22. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Kovářová V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 42/0 dne 27. 12. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 25. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 2. 2018 jako tisk 42/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Jana Levová a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 7. 3. 2018 na 7. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 7. 3. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 136).

 • V


Deskriptory EUROVOCu: hlava státu, řídící pracovník, zaměstnanci sekretariátu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)