Sněmovní tisk 40
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Stav projednávání ke dni: 20. ledna 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 40/0 dne 22. 12. 2017.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 12. 2017.

Zařazeno na program jednání vlády 24. 1. 2018.

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)