Sněmovní tisk 39
Novela z. - trestní zákoník

Stav projednávání ke dni: 18. října 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 20. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 39/0 dne 20. 12. 2017.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 18. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 1. 2018 jako tisk 39/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: extremismus, islám, lidská práva, muslim, náboženský fundamentalismus, náboženství, ochrana práv a svobod, politická ideologie, radikální strana, trestní zákoník

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)