Sněmovní tisk 382
Novela z. o lesích (lesní zákon)

Stav projednávání ke dni: 20. února 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 24. 1. 2019.
Zástupce navrhovatele: Oborná M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 382/0 dne 29. 1. 2019.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 1. 2019. Vláda zaslala stanovisko 20. 2. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 2. 2019 jako tisk 382/1 (souhlas).Deskriptory EUROVOCu: boj proti hmyzu, ochrana lesa, ochrana rostlinné říše, rozmnožování rostlin, těžba dřevaISP (příhlásit)