Sněmovní tisk 37
Sml. mezi ČR a Vietnamem o spolupráci proti tr. činnosti

Stav projednávání ke dni: 21. ledna 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 19. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 37/0 dne 19. 12. 2017.

  • O

    Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Robert Králíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Projednávání tisku zařazeno na pořad 6. schůze (od 17. ledna 2018).

Senát

  • PS

    předložil Senátu mezinárodní smlouvu 19. 12. 2017 jako senátní tisk 220/0.ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)