Sněmovní tisk 319
Novela z. o rozpočtových pravidlech

Stav projednávání ke dni: 20. listopadu 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 31. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: Michálek J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 319/0 dne 1. 11. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 11. 2018.Deskriptory EUROVOCu: hospodářská podpora, seznam, veřejné finance, vlastnictví

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)