Sněmovní tisk 310
Písemná interpelace V. Kovářové na D. Ťoka ve věci Spadnou mosty?

Dokument

Autor: Ing. Věra Kovářová

Úplný název: Písemná interpelace poslankyně Věry Kovářové na ministra dopravy Dana Ťoka ve věci Spadnou mosty?
Adresát: Ing. Dan Ťok
Podáno dne: 28.08.2018
Odesláno adresátovi: 31.08.2018
O zařazení na schůzi požádáno dne: 22.10.2018

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 23. 10. 2018 jako tisk 310/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 25. 10. 2018
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, inženýrské stavbyISP (příhlásit)