Sněmovní tisk 30
Novela z. o Ústavním soudu

Stav projednávání ke dni: 15. července 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 27. 9. 2016. Návrh zákona rozeslán dne 27. 9. 2016 senátorům jako tisk 336/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 11. 2016 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 12. 2016 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 336/1 (odročuje jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 11. 2017 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 336/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 10. 2016 na 28. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 561).
  Návrh zařazen na 5. schůzi Senátu.
  Senát projednání návrhu dne 9. 3. 2017 odročil (usnesení č. 124).
  Návrh projednán dne 6. 12. 2017 na 11. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 316).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 12. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Wagnerová E. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 30/0 dne 13. 12. 2017.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 12. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 1. 2018 jako tisk 30/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2018 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 3. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 142).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 30/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 5. 2018 na 13. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 6. 2018 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 258).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 6. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 295/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 6. 2018 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 7. 2018 a přijal usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako tisk 295/1 (schvaluje).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 16. schůze Senátu (od 18. 7. 2018) jako bod č. 32.


Deskriptory EUROVOCu: soudce, soudce a státní zástupce, správní delikt, ústavní soud

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)