Sněmovní tisk 298
Novela z. o investičních pobídkách

Stav projednávání ke dni: 17. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 298/0 dne 8. 10. 2018.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: Ing. Vojtěch Munzar a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 24. schůze (od 4. prosince 2018).Deskriptory EUROVOCu: daňová úleva, hospodářský rozvoj, investiční podpora, podpora investic, podpora zaměstnanosti, podpůrná politika, regionální pomoc, zahraniční investice

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)