Sněmovní tisk 293
N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Stav projednávání ke dni: 18. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: Martínek T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 293/0 dne 3. 10. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 10. 2018. Vláda zaslala stanovisko 25. 10. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 10. 2018 jako tisk 293/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 24. schůze (od 4. prosince 2018).Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z převodu nemovitosti, daňová úleva, daňový základ, fyzická osoba, trvalý pobyt

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)