Sněmovní tisk 278
Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích

Stav projednávání ke dni: 10. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Ondřej Veselý, Jan Chvojka, Jaroslav Foldyna, Roman Onderka, Roman Sklenák, Lubomír Zaorálek, Tomáš Hanzel, Milan Chovanec) předložila sněmovně návrh zákona 13. 9. 2018.
Zástupce navrhovatele: Veselý O. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 278/0 dne 14. 9. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0278.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 9. 2018. Vláda zaslala stanovisko 10. 10. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 10. 2018 jako tisk 278/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2019 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 494).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 278/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 278/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 278/4, který byl rozeslán 29. 11. 2019 v 12:43.

 • G

Další projednávání možné od 14. 12. 2019, po 30. 12. 2019 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
Hospodářský výbor
č. 36 (11. prosince 2019)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2174Ondřej Veselý14398-21356.docx (17 KB)6. 2. 2019 v 18:34:13


Deskriptory EUROVOCu: elektrický vůz, kontrola rychlosti, pozemní doprava, pravidla silničního provozu, prostředky zdravotnické techniky, tělesně postižený člověk, vozidlo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)