Sněmovní tisk 27
Novela z. o léčivech

Stav projednávání ke dni: 19. ledna 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 15. 8. 2017. Návrh zákona rozeslán dne 15. 8. 2017 senátorům jako tisk 191/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 10. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 23. 11. 2017 a přijal usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako tisk 191/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 10. 2017 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 303).
  Návrh projednán dne 6. 12. 2017 na 11. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 320).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 7. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Plaček V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 27/0 dne 8. 12. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 27. 12. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 12. 2017 jako tisk 27/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 6. schůze (od 17. ledna 2018).

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)