Sněmovní tisk 23
N.z., kterým se zrušuje zákon o elektronické evidenci tržeb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Fiala P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 23/0 dne 5. 12. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 27. 12. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 12. 2017 jako tisk 23/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Ing. Stanislav Juránek a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 23. 1. 2018 na 6. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Zpravodajem 23. 1. 2018 určen jiný poslanec (usnesení č. 92).


  Projednávání pokračovalo 23. 1. 2018 na 6. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 47, usnesení č. 92).Deskriptory EUROVOCu: daňový systém, informační systém, jednotný účetní systém, maloobchodní prodej, příjem – platba, účetní systém, ukládání a vyhledávání informací, veřejná správa

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)