Sněmovní tisk 220
Vl.n.z. - nominační zákon

Stav projednávání ke dni: 23. ledna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 220/0 dne 26. 6. 2018.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2018 (usnesení č. 87). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Leo Luzar a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 26. schůze (od 22. ledna 2019).Deskriptory EUROVOCu: jmenovací moc, jmenování pracovníků, konkurz do státní správy, podnikové vedení, právnická osoba, správní rada, veřejné vlastnictvíISP (příhlásit)