Sněmovní tisk 202
Novela z. o poštovních službách - EU

Stav projednávání ke dni: 16. července 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 202/0 dne 13. 6. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Leo Luzar a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 469).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 202/5, který byl rozeslán 17. 4. 2019 v 16:22.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 5. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 202/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 7. 2019 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 686).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 15. 7. 2019.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2330Jan Hamáček14554-21663.docx (48 KB)27. 2. 2019 v 13:06:46
2350Leo Luzar14574-21691.docx (23 KB)6. 3. 2019 v 11:38:34
2351Leo Luzar14575-21692.docx (26 KB)6. 3. 2019 v 11:39:07
2659Leo Luzar14883-22140.docx (23 KB)16. 4. 2019 v 16:43:55


Deskriptory EUROVOCu: patentová licence, poskytování služeb, poštovní služba, režijní náklady

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)