Sněmovní tisk 20
N.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Stav projednávání ke dni: 18. prosince 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Fiala P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 20/0 dne 5. 12. 2017.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 12. 2017.

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)