Sněmovní tisk 195
Novela z. o vnitrozemské plavbě - EU

Stav projednávání ke dni: 22. října 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku navrženo na pořad 20. schůze (od 23. října 2018).Deskriptory EUROVOCu: loď, mezinárodní vodní cesta, plavební síť, přibližování legislativy, říční plavba, sladění norem, vnitrozemská vodní cesta, výletní plavidlo

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)