Sněmovní tisk 192
Novela z. o státních svátcích

Stav projednávání ke dni: 20. listopadu 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: Rais K. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 192/0 dne 1. 6. 2018.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 192/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 29. 11. 2018, po 15. 12. 2018 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1486Dominik Feri13710-20310.docx (16 KB)22. 10. 2018 v 13:03:46
1522Miroslav Grebeníček13746-20387.docx (42 KB)30. 10. 2018 v 12:44:26
1672Jiří Mihola13896-20556.docx (46 KB)14. 11. 2018 v 12:23:12
1674Jiří Mihola13898-20558.docx (46 KB)14. 11. 2018 v 12:31:10


Deskriptory EUROVOCu: doba odpočinku, státní svátek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)