Sněmovní tisk 191
Novela z. o dráhách

Stav projednávání ke dni: 19. srpna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Poslanec předložil sněmovně návrh zákona 1. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: Dolínek Petr.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 191/0 dne 1. 6. 2018.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 191/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2018 (usnesení č. 87). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Feranec a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2019 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 493).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 191/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 191/3, který byl rozeslán 23. 7. 2019 v 13:18.

 • G

Další projednávání možné od 7. 8. 2019, po 23. 8. 2019 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Hospodářský výbor
č. 31, upravená (4. září 2019)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2606Petr Dolínek14830-22086.docx (13 KB)15. 4. 2019 v 18:27:05


Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, dopravní infrastruktura, jízdní personál, městská doprava, městská hromadná doprava, metro

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)