Sněmovní tisk 175
Novela z. - autorský zákon - EU

Stav projednávání ke dni: 13. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 11. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 9/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 11. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 11. 12. 2018 a přijal usnesení č. 7 (schvaluje).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 4. schůze Senátu (od 19. 12. 2018) jako bod č. 18.

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1518Lenka Kozlová13742-20382.docx (14 KB)
13742-20383.docx (14 KB)
13742-20384.docx (16 KB)
30. 10. 2018 v 08:49:48
1533Kateřina Valachová13757-20399.docx (12 KB)30. 10. 2018 v 15:42:40
1534Kateřina Valachová13758-20403.docx (12 KB)30. 10. 2018 v 15:54:54


Deskriptory EUROVOCu: autorské právo, bezplatné služby, obchodní licence, péče o postižené osoby, zákonnost, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)