Sněmovní tisk 173
Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EU

Stav projednávání ke dni: 13. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 173/0 dne 7. 5. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 5. 2018 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: Ing. Dana Balcarová a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 11., 12. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 323).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 173/2, který byl rozeslán 7. 12. 2018 v 14:04.

 • G

Další projednávání možné od 22. 12. 2018, po 7. 1. 2019 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 24. schůze (od 4. prosince 2018).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Výbor pro životní prostředí
č. 15 (12. prosince 2018)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1810Jan Zahradník14034-20777.docx (14 KB)3. 12. 2018 v 13:45:10
1811Jan Zahradník14035-20778.docx (14 KB)3. 12. 2018 v 13:46:01
1812Jan Zahradník14036-20779.docx (14 KB)3. 12. 2018 v 13:47:19
1829Dana Balcarová14053-20798.docx (14 KB)4. 12. 2018 v 13:38:16
1832Dana Balcarová14056-20802.docx (13 KB)4. 12. 2018 v 11:07:15


Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ekologická odpovědnost, havarijní znečištění, opatření na kontrolu znečištění, prevence environmentálních rizik, prevence znečištění, přibližování legislativy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)