Sněmovní tisk 173
Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EU

Stav projednávání ke dni: 23. září 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovnaPísemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ekologická odpovědnost, havarijní znečištění, opatření na kontrolu znečištění, prevence environmentálních rizik, prevence znečištění, přibližování legislativy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)