Sněmovní tisk 172
Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti - EU

Stav projednávání ke dni: 20. května 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku navrženo na pořad 13. schůze (od 22. května 2018).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ekologická politika Společenství, Evropský parlament, rtuť, škodliviny, znečišťování životního prostředí kovy

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)