Sněmovní tisk 172
Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti - EU

Stav projednávání ke dni: 13. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 172/0 dne 7. 5. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 5. 2018 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: Ing. Eva Fialová a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Výbor pro zdravotnictví.

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 319).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 172/3, který byl rozeslán 5. 12. 2018 v 11:37.

 • G

Další projednávání možné od 20. 12. 2018, po 5. 1. 2019 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 24. schůze (od 4. prosince 2018).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Výbor pro životní prostředí
č. 15 (12. prosince 2018)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1775Jan Schiller13999-20722.doc (114 KB)28. 11. 2018 v 09:16:02
1808Jan Schiller14032-20776.docx (32 KB)3. 12. 2018 v 09:24:35


Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropský parlament, politika životního prostředí EU, rtuť, škodliviny, znečišťování životního prostředí kovy

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)