Sněmovní tisk 170
Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací - EU

Stav projednávání ke dni: 24. května 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 13. schůze (od 22. května 2018).Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa dokumentů, Internet, mobilní telefon, služba ve veřejném zájmu, veřejná správa, webová stránka

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)