Sněmovní tisk 169
Novela z. - plemenářský zákon - EU

Stav projednávání ke dni: 20. května 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 169/0 dne 7. 5. 2018.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 5. 2018 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: David Pražák a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

Projednávání tisku navrženo na pořad 13. schůze (od 22. května 2018).Deskriptory EUROVOCu: biologická diverzita, hospodářská zvířata, hospodářské zvíře, mezistátní spolupráce, šlechtění zvířat

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)