Sněmovní tisk 169
Novela z. - plemenářský zákon - EU

Stav projednávání ke dni: 23. září 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 169/0 dne 7. 5. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 5. 2018 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: David Pražák a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 324).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor návrh zákona neprojednal.
   Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
   č. 14 (26. září 2018)


Deskriptory EUROVOCu: biologická diverzita, hospodářská zvířata, hospodářské zvíře, mezivládní spolupráce (EU), šlechtění zvířat

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)