Sněmovní tisk 169
Novela z. - plemenářský zákon - EU

Stav projednávání ke dni: 13. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 169/0 dne 7. 5. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 5. 2018 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: David Pražák a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 324).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 169/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 10. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 169/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 169/3, který byl rozeslán 30. 10. 2018 v 16:10.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 11. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 169/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 11. 2018 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 391).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 11. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 8/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 11. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 12. 2018 a přijal usnesení č. 16 (schvaluje).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 4. schůze Senátu (od 19. 12. 2018) jako bod č. 17.


Deskriptory EUROVOCu: biologická diverzita, hospodářská zvířata, hospodářské zvíře, mezivládní spolupráce (EU), šlechtění zvířat

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)