Sněmovní tisk 168
Novela z. o ochranných známkách - EU

Stav projednávání ke dni: 20. května 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: min.prům.a obch.,min.sprav..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 168/0 dne 2. 5. 2018.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 5. 2018 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Juříček, Ph.D. a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Projednávání tisku navrženo na pořad 13. schůze (od 22. května 2018).Deskriptory EUROVOCu: evropská značka, komunitární právo - národní právo, právo Evropské unie, přibližování legislativy, průmyslové vlastnictví, registrovaná obchodní známka, značka

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)