Sněmovní tisk 167
Novela z. o platu představitelů státní moci

Stav projednávání ke dni: 19. července 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 167/0 dne 2. 5. 2018.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 5. 2018 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, mzda, mzdová politika, poslanec EP, poslanec parlamentu, soudce a státní zástupce, stanovení mzdy, státní úředník, ústřední orgány státní správy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)