Sněmovní tisk 161
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Stav projednávání ke dni: 22. srpna 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Benda, Jan Chvojka, Radek Vondráček) předložila sněmovně návrh zákona 27. 4. 2018.
Zástupce navrhovatele: Benda M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 161/0 dne 30. 4. 2018.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 5. 2018. Vláda zaslala stanovisko 30. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 5. 2018 jako tisk 161/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: advokát, daň z přidané hodnoty, daňový poplatník, právní pomoc

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)