Sněmovní tisk 160
Novela z. o sociálních službách

Stav projednávání ke dni: 24. května 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 26. 4. 2018.
Zástupce navrhovatele: Plaček V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 160/0 dne 27. 4. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 4. 2018. Vláda zaslala stanovisko 23. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 5. 2018 jako tisk 160/1 (nesouhlas).Deskriptory EUROVOCu: péče o postižené osoby, příspěvek na péči, sociální služby, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)