Sněmovní tisk 158
Novela z. o střetu zájmů

Stav projednávání ke dni: 20. května 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 23. 4. 2018.
Zástupce navrhovatele: Michálek J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 158/0 dne 24. 4. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 4. 2018.

Zařazeno na program jednání vlády 23. 5. 2018.Deskriptory EUROVOCu: člen parlamentu, dvojí zaměstnání, kumulace mandátů, místní poslanec, mzda, politik, souběh příjmů, veřejná funkce, veřejný úřad

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)