Sněmovní tisk 157
Novela z. o vnitrozemské plavbě

Stav projednávání ke dni: 19. ledna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 20. 4. 2018.
Zástupce navrhovatele: Bartoň L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 157/0 dne 24. 4. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 4. 2018. Vláda zaslala stanovisko 23. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 5. 2018 jako tisk 157/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2018 (usnesení č. 78). Určil zpravodaje: Ing. Vojtěch Munzar a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 27. 6. 2018 na 16. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 27. 6. 2018 na 16. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 290).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 157/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 157/3, který byl rozeslán 14. 11. 2018 v 15:34.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 22. 11. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 157/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5., 7. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (usnesení č. 417).

Projednávání tisku navrženo na pořad 26. schůze (od 22. ledna 2019).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1059Lukáš Bartoň13283-19483.doc (36 KB)26. 6. 2018 v 15:50:48
1285Lukáš Bartoň13509-19945.docx (375 KB)12. 9. 2018 v 17:39:15
1512Jana Krutáková13736-20357.docx (22 KB)26. 10. 2018 v 11:58:04


Deskriptory EUROVOCu: alkoholický nápoj, alkoholismus, plavební řád, říční plavba, trestní odpovědnost, vnitrozemská vodní cesta, volný čas, výletní plavidlo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)