Sněmovní tisk 157
Novela z. o vnitrozemské plavbě

Stav projednávání ke dni: 19. července 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 20. 4. 2018.
Zástupce navrhovatele: Bartoň L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 157/0 dne 24. 4. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 4. 2018. Vláda zaslala stanovisko 23. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 5. 2018 jako tisk 157/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2018 (usnesení č. 78). Určil zpravodaje: Ing. Vojtěch Munzar a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 27. 6. 2018 na 16. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 27. 6. 2018 na 16. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 290).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor návrh zákona neprojednal.
   Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
   č. 16 (5. září 2018)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1059Lukáš Bartoň13283-19483.doc (36 KB)26. 6. 2018 v 15:50:48


Deskriptory EUROVOCu: alkoholický nápoj, alkoholismus, plavební řád, říční plavba, trestní odpovědnost, vnitrozemská vodní cesta, volný čas, výletní plavidlo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)