Sněmovní tisk 153
Novela z. o směnárenské činnosti

Stav projednávání ke dni: 20. května 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vít Rakušan, Jan Farský, Petr Gazdík, Věra Kovářová, Jana Krutáková, Petr Pávek) předložila sněmovně návrh zákona 19. 4. 2018.
Zástupce navrhovatele: Rakušan V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 153/0 dne 20. 4. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 4. 2018. Vláda zaslala stanovisko 18. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 5. 2018 jako tisk 153/1 (nesouhlas).Deskriptory EUROVOCu: cestovní ruch, ochrana spotřebitele, peníze, směnitelnost měny, směnné relace, směnný kurz, spotřebitel, vypovědění smlouvy, zahraniční cestovní ruch, zahraniční měna

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)