Sněmovní tisk 15
Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot - EU

Stav projednávání ke dni: 18. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 11. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 15/0 dne 30. 11. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 12. 2017 (usnesení č. 10). Určil zpravodaje: Ing. Dana Balcarová a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 23. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Zpravodajem určen Mgr. Bohuslav Sobotka (usnesení č. 88).
  Čtení proběhlo 23. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 88).

 • V

Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Výbor pro životní prostředí
č. 6 (14. března 2018)


Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, Česká republika, geneticky modifikovaná rostlina, genetika, implementující opatření státu, výživaISP (příhlásit)