Sněmovní tisk 15
Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot - EU

Stav projednávání ke dni: 14. prosince 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 11. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 15/0 dne 30. 11. 2017.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)