Sněmovní tisk 140
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Stav projednávání ke dni: 22. srpna 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Věra Kovářová, Petr Gazdík, Jan Farský, Vít Rakušan, Jana Krutáková) předložila sněmovně návrh zákona 27. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kovářová V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 140/0 dne 3. 4. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 4. 2018. Vláda zaslala stanovisko 2. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 5. 2018 jako tisk 140/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
779Věra Kovářová13003-19027.docx (28 KB)22. 5. 2018 v 10:26:48


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: cestující veřejnost, daň, daň z přidané hodnoty, hromadná doprava, osobní doprava, osobní tarif, sazba DPH, vybírání daní

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)