Sněmovní tisk 140
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Stav projednávání ke dni: 23. října 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Věra Kovářová, Petr Gazdík, Jan Farský, Vít Rakušan, Jana Krutáková) předložila sněmovně návrh zákona 27. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kovářová V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 140/0 dne 3. 4. 2018.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 4. 2018. Vláda zaslala stanovisko 2. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 5. 2018 jako tisk 140/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 5. 2018 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 6. 2018 na 16. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 287).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 140/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo v podrobné rozpravě 3. 10. 2018 na 19. schůzi odročeno (usnesení č. 355).

Projednávání tisku navrženo na pořad 20. schůze (od 23. října 2018).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Rozpočtový výbor
č. 14 (7. a 8. listopadu 2018)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
779Věra Kovářová13003-19027.docx (28 KB)22. 5. 2018 v 10:26:48
1310Věra Kovářová13534-20001.docx (29 KB)18. 9. 2018 v 17:38:35


Deskriptory EUROVOCu: cestující veřejnost, daň, daň z přidané hodnoty, hromadná doprava, osobní doprava, osobní tarif, sazba DPH, vybírání daní

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)