Sněmovní tisk 13
Novela z. o ochraně ovzduší - EU

Stav projednávání ke dni: 20. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 11. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 13/0 dne 30. 11. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 12. 2017 (usnesení č. 10). Určil zpravodaje: Ing. Markéta Pekarová Adamová a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 82).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 1. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 13/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 13/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 13/3 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 13/4 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 13/5 (doporučuje schválit).

Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Výbor pro životní prostředí
č. 6 (14. března 2018)
Hospodářský výbor
č. 7 (14. března 2018)
Zemědělský výbor
č. 7 (14. března 2018)
HV - Podvýbor pro energetiku
č. 2 (15. března 2018)


Deskriptory EUROVOCu: atmosféra, ekologická politika Společenství, náhradní palivo, opatření na kontrolu znečištění, skleníkový plyn, snižování plynných emisí, spalovací plyny, znečišťování motorovými vozidly, znečišťující příměsi v atmosféře

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)