Sněmovní tisk 13
Novela z. o ochraně ovzduší - EU

Stav projednávání ke dni: 17. prosince 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 11. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)