Sněmovní tisk 117
Návrh ústavního zákona o referendu

Stav projednávání ke dni: 12. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: Filip V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 117/0 dne 7. 3. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 3. 2018. Vláda zaslala stanovisko 4. 4. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 4. 2018 jako tisk 117/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: hlasování, referendum, ústava, volební systém, voličské právoISP (příhlásit)