Sněmovní tisk 115
Novela z. - školský zákon

Stav projednávání ke dni: 16. ledna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Čižinský, Lukáš Bartoň, Václav Klaus, Kateřina Valachová, Helena Langšádlová, Petr Gazdík) předložila sněmovně návrh zákona 2. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: Čižinský J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 115/0 dne 5. 3. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 3. 2018. Vláda zaslala stanovisko 4. 4. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 4. 2018 jako tisk 115/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 1. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 27/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 1. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.


  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 5. schůze Senátu (od 30. 1. 2019) jako bod č. 12.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1263Václav Klaus13487-19890.docx (42 KB)11. 9. 2018 v 13:51:44
1666Jiří Mihola13890-20550.DOCX (41 KB)14. 11. 2018 v 11:30:36


Deskriptory EUROVOCu: organizace školství, předškolní výchova, školní vzdělávání, školská legislativa, základní vzdělávání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)