Sněmovní tisk 10
Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2016

Stav projednávání ke dni: 12. prosince 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrhy výročních zpráv a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2016 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením návrhů výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2016 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami

Autor: ministr zdravotnictví

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 27. 11. 2017 jako tisk 10/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 30. 11. 2017 (usnesení č. 4). Zpravodajem určen Mgr. Adam Vojtěch.

  • V


ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)