Sněmovní tisk 991
Vl.n.z. o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže - EU

Stav projednávání ke dni: 23. května 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 991/0 dne 13. 12. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 12. 2016 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: Ing. Michal Kučera a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 14. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  1. Čtení proběhlo 14. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1595).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 991/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 991/2, který byl rozeslán 17. 5. 2017 v 11:52.

 • G

Další projednávání možné od 1. 6. 2017, po 17. 6. 2017 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 57. schůze (od 16. května 2017).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Hospodářský výbor
č. 53 (31. května 2017)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
6368Marek Černoch11829-16936.doc (36 KB) / PDF (165 KB, 3 strany)16. 5. 2017 v 14:25:30


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: kontrola restriktivních praktik, odškodnění, přibližování legislativy, soutěžní politika, soutěžní právo, vnitrostátní právo

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
143/2001novelizujeZákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)991/0


ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)