Sněmovní tisk 985
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Tomio Okamura, Radim Fiala, Jaroslav Holík) předložila sněmovně návrh zákona 13. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 985/0 dne 14. 12. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 12. 2016. Vláda zaslala stanovisko 10. 1. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 1. 2017 jako tisk 985/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: extremismus, islám, lidská práva, náboženský fundamentalismus, náboženství, ochrana práv a svobod

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)