Sněmovní tisk 954
Novela z. o pohřebnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 11. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 5. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 122/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 5. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, Ústavně-právní výbor, Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 5. 2017 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 122/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 5. 2017 a přijal usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako tisk 122/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 24. 5. 2017 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 122/3 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 30. 5. 2017 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 122/4 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 5. 2017 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 172).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 6. 2017.

Zákon vyhlášen 10. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 193/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5738Jitka Chalánková11199-15834.doc (34 KB) / PDF (200 KB, 2 strany)16. 2. 2017 v 13:29:22
5825Lukáš Pleticha11286-15956.doc (33 KB) / PDF (173 KB, 1 strana)22. 2. 2017 v 11:42:14
5826Lukáš Pleticha11287-15957.doc (35 KB) / PDF (182 KB, 1 strana)22. 2. 2017 v 11:43:51
5828Lukáš Pleticha11289-15959.doc (41 KB) / PDF (287 KB, 2 strany)22. 2. 2017 v 11:49:08
5868Milada Halíková11329-16019.docx (25 KB) / PDF (148 KB, 3 strany)24. 2. 2017 v 10:11:06
5886Josef Šenfeld11347-16037.docx (26 KB) / PDF (166 KB, 3 strany)27. 2. 2017 v 22:37:58
5891Zuzana Šánová11352-16042.doc (25 KB) / PDF (114 KB, 1 strana)28. 2. 2017 v 10:06:32
5893Jiří Štětina11354-16044.doc (27 KB) / PDF (155 KB, 1 strana)28. 2. 2017 v 10:46:19
5917Lukáš Pleticha11378-16068.doc (37 KB) / PDF (218 KB, 1 strana)28. 2. 2017 v 14:12:31
5929Milada Halíková11390-16082.docx (25 KB) / PDF (246 KB, 6 stran)28. 2. 2017 v 15:17:25


Deskriptory EUROVOCu: etika, hřbitov, smrt

Navržené změny předpisů (12):

CitaceZměnaPředpisOd
229/1991novelizujeZákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku954/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)954/0
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích954/3
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů954/0
256/2001novelizujeZákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů954/0
274/2001novelizujeZákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)954/0
449/2001novelizujeZákon o myslivosti954/0
139/2002novelizujeZákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů954/0
326/2004novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů954/0
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)954/0
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník954/3
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)954/0


ISP (příhlásit)