Sněmovní tisk 932
Pařížská dohoda

Stav projednávání ke dni: 23. června 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 932/0 dne 5. 10. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Zpravodajem byl určen Ing. Václav Zemek.
  1. Čtení Proběhlo 10. 11. 2016 na 50. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno. 1. Čtení Proběhlo 1. 12. 2016 na 53. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno. 1. Čtení Proběhlo 19. 1. 2017 na 54. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno. 1. Čtení Proběhlo 2. 3. 2017 na 55. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno.

Projednávání tisku navrženo na pořad 59. schůze (od 27. června 2017).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 6. 10. 2016 jako senátní tisk 337/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 11. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 29. 11. 2016 a přijal usnesení č. 7 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 11. 2016 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 337/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 4. 1. 2017 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 337/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 4. 2017 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 337/3 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 4. 2017 na 6. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 144).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (4)

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská unie, mezinárodní úmluva OSN, snižování plynných emisí, změna klimatu, znečišťování atmosféryISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)