Sněmovní tisk 930
Novela z. - vodní zákon - EU

Stav projednávání ke dni: 23. května 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 930/0 dne 5. 10. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: Ing. Karel Tureček a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1614).

 • V

Projednávání tisku zařazeno na pořad 57. schůze (od 16. května 2017).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
ZEV - Podvýbor pro lesní a vodní hospodářství
č. 7 (18. května 2017)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5198Vítězslav Jandák10659-14939.docx (5 KB) / PDF (212 KB, 2 strany)8. 11. 2016 v 11:23:31
6428Michal Kučera11889-17007.doc (26 KB) / PDF (207 KB, 1 strana)22. 5. 2017 v 16:30:13


Deskriptory EUROVOCu: geologie, hydrogeologie, ochrana vod, průzkum nerostných surovin, spodní voda, stavební povolení, voda, vodní zdroje, vodohospodářské stavby

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)