Sněmovní tisk 930
Novela z. - vodní zákon - EU

Stav projednávání ke dni: 23. června 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 930/0 dne 5. 10. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: Ing. Karel Tureček a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1614).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 930/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 26. 5. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 930/2 (doporučuje schválit).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 6. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 930/3 (pozměňovací návrhy).

Projednávání tisku navrženo na pořad 59. schůze (od 27. června 2017).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5198Vítězslav Jandák10659-14939.docx (5 KB)8. 11. 2016 v 11:23:31
6428Michal Kučera11889-17007.doc (26 KB)22. 5. 2017 v 16:30:13
6536Jaroslav Foldyna11997-17122.docx (13 KB)6. 6. 2017 v 15:43:37


Deskriptory EUROVOCu: geologie, hydrogeologie, ochrana vod, průzkum nerostných surovin, spodní voda, stavební povolení, voda, vodní zdroje, vodohospodářské stavby

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)